– Kierunki i specjalności

logo PANS

W Instytucie Medycznym kształcenie odbywa się na kierunku: PIELĘGNIARSTWO

Szukasz zawodu, w ramach którego możesz ciągle rozwijać swoją wiedzę  i doskonalić umiejętności?
Czujesz, że troska o innych to nie tylko praca, ale źródło satysfakcji zawodowej i samorealizacji?

Pielęgniarstwo to kierunek studiów dla osób cechujących się empatią, życzliwością i zrozumieniem dla problemów drugiego człowieka, gotowych do podjęcia pracy w jednym z najbardziej poszukiwanych i odpowiedzialnych zawodów, którego istotę stanowi troska o dobro, życie i zdrowie chorego.

Atuty studiowania w PWSZ w Głogowie

  1. realizacja swoich marzeń i ambicji
  2. zdobycie zawodu z gwarancją zatrudnienia w przyszłości
  3. nauka zawodu z doświadczoną kadrą dydaktyczną
  4. bogate zaplecze biblioteczne
  5. wspieranie aktywności studentów w różnych formach działalności np. w ramach studenckiego koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
  6. wsparcie stypendialne na poziomie Uczelni, niektórych podmiotów leczniczych oraz Urzędu Marszałkowskiego
  7. dostępność do żłobka uczelnianego
  8. możliwość aktywności sportowej –  do dyspozycji studentów basen, kort tenisowy

Back to top