Instytut medyczny

logo PANS

Koniec roku obfituje w publikacje badań naukowych prowadzonych przez studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo studia magisterskie. Tym razem w X tomie wydawnictwa UM w Białymstoku pt.: „Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna oraz profilaktyka w naukach medycznych” ukazał się rozdział autorstwa naszej absolwentki mgr piel. Jolanty Jędrzejewskiej dotyczący oceny przestrzegania praw pacjenta przez personel medyczny. Absolwentce gratulujemy …

Właśnie ukazał się IX tom publikacji pod red. Barbary Jankowskiej, Beaty Kowalewskiej, Elżbiety Krajewskiej-Kułak pt. „Promocja, edukacja zdrowotna oraz profilaktyka w naukach medycznych” Publikacja do pobrania, a w nim rozdział autorstwa absolwentki kierunku pielęgniarstwo drugiego stopnia –  mgr piel. Ewy Michalskiej pt. „Pielęgniarki wobec transplantacji narządów”. Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi przez absolwentkę wynikami …

W październikowym numerze Biuletynu DOIPiP ” W cieniu czepka” pojawiły się kolejne artykuły autorstwa studentek i absolwentek kierunku pielęgniarstwo. Pani mgr Oliwia Kościk – absolwentka kierunku pielęgniarstwo drugiego stopnia – dzieli się swoimi wrażeniami z pobytu w Muzeum Pielęgniarstwa w Londynie. Pani lic. piel. Klaudia Gajda – absolwentka kierunku pielęgniarstwo pierwszego stopnia i obecnie studentka …

„W imieniu członków Komitetu Naukowego i Organizacyjnego, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Panelu Pielęgniarskim Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Śląska Jesień Elektrokardiologiczna 2023”, który odbędzie się dn. 04 listopada 2023 r. w Cieszynie, organizowanej przez Fundację Elektrokardiologia–Ochojec; Klinikę Elektrokardiologii i Niewydolności Serca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; Oddział Elektrokardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca …

„Studenci Instytutów: Humanistycznego, Politechnicznego, Ekonomicznego oraz Medycznego zapraszają na I Studencką Konferencję Naukowo – Szkoleniową „Interdyscyplinarność dla zdrowia i bezpieczeństwa człowieka”, która odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2023 r. w PANS w Głogowie. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 listopada 2023 r. elektronicznie – link do karty zgłoszeniowej: 

https://forms.gle/H6UkqnVcnnjKTtcZ7

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują na stronach poszczególnych Instytutów …

Uczelniane Koło Naukowe PTP – nauczycieli akademickich przy PWSZ w Głogowie, Studenckie Koło Naukowe PTP przy PWSZ w Głogowie oraz Instytut Medyczny PWSZ w Głogowie zapraszają na II Ogólnopolską Konferencję Naukowo – Szkoleniową pt.: „Pielęgniarki i pielęgniarstwo dla zdrowia nas wszystkich”, która odbędzie w dniach 19-20 kwietnia 2023 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w …

W dniu 15 grudnia 2022 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Uczelnianego Koła Naukowego PTP – nauczycieli akademickich przy PWSZ w Głogowie, w trakcie którego przyjęto sprawozdania z dotychczasowej działalności Koła za rok 2022 (organizacyjne, finansowe i rewizyjne), przeprowadzono wybory do władz Zarządu Koła oraz wybrano delegata na Zjazd Okręgowy.
Zainteresowanych odsyłamy na stronę Koła …

„W dniu dzisiejszym pierwsza e-monografia Instytutu Medycznego pt. „Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek – kontrowersje i wyzwania” pod red.: dr n. med. Edyty Kędry, dr n. med. Elżbiety Garwackiej – Czachor, dr n. o zdr. Doroty Mileckiej, dr n. o zdr. Piotra Jerzego Gurowca, będąca pokłosiem organizowanej w dniu 19 maja 2022r. konferencji …

W ubiegłym tygodniu został zakończony proces wydawniczy związany z publikacją naszej pierwszej e-monografii pt. „Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek – kontrowersje i wyzwania” pod red.: dr n. med. Edyty Kędry, dr n. med. Elżbiety Garwackiej – Czachor, dr n. o zdr. Doroty Mileckiej, dr n. o zdr. Piotra Jerzego Gurowca.
Wspomniana e-monografia stanowi zwieńczenie …

W dniach 25-26 listopada 2022 r. w Cieszynie odbędzie się konferencja pn.: Śląska Jesień Elektrokardiologiczna 2022.
W ramach konferencji, w dniu 25.11.2022 r. będzie miała miejsce sesja pielęgniarska, na którą zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów kierunku pielęgniarstwo, kadrę dydaktyczną pielęgniarską i lekarską.
Szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia znajdują się na stronie: https://ekardio.slask.pl/.
Serdecznie zapraszamy

Back to top